Monthly Archives: December 2018

Grow your money! Plant Early!

Ano ang mararating ng PhP 20,000 mo?

Kung sa nakaraan walang nangyari sa 13th at 14th month pay mo, maaring may magawa ka ngayong taon.

Halimbawa, naitanong mo na ba kung ano ang mararating ng ₱20,000 mo?

Sa isang ₱20k, maaari kang bumili ng tatlo hanggang apat na taon na life insurance na P1m pesos kung age 35 and below ka. Kung kunin ka ni Lord ng maaga, ang mga mahal mo sa buhay ay makakakuha ng ₱1 milyon para kapalit ng kita mo.

Sa isang ₱20k, maaari kang magsimula ng iyong long term healthcare, at mag-bayad ng semi-annual premium (o premium para sa kalahating taon). May sukli pa na pang open ng mutual fund investment account.

Sa isang ₱20k, maaari ka ring mag-invest sa equity mutual funds, na may compounded annual growth rate na 12%. Sa ganitong assumption, ito ay magiging:

  • ₱40k after 6 years
  • ₱80k after 12 years
  • ₱160k after 18 years
  • ₱320k after 24 years
  • ₱640k after 30 years
  • ₱1,280,000 after 36 years
  • ₱2,560,000 after 42 years

Isang ₱20,000 lang iyan!

Kung ₱20k/year for 5 years, starting at age 30
Maaring makakuha ka ng life insurance na ₱1 milyon hanggang 65 years old ka.
Maaring may mutual fund ka na worth ₱2.4 million kapag 60 years old ka na.

Kung ₱20k/year for 30 years:
Maaring kang mag-Buy Term-Invest-the-Difference strategy, combining term insurance and mutual fund investing at 12% CAGR, para insured ka ng worth ₱1 million hanggang age 60 AT may investment na worth ₱2.5 million pag 60 ka na, o ₱4 million kapag 65 ka na!

The earlier you start, the better!

Paano ba makapagsimula?
Maari tayong magusap sa Facebook sa Ask the Money Coach

Usap lang tayo.

Bobet
The Money Coach