Find treasures in simple financial solutions!

Protect Your Family’s Future, Whether You are Around or Not!

Sabi ni Bro. Bo Sanchez
Life insurance is simple.
If the Lord takes you home early,
Your children will not go hungry.

This year, Manila Bankers Life, under new owners, under new management, launched one of the most innovative term life insurance solution in the market today, called MOST 18 or Multiple Option Super Term 18, an 18-year level term insurance plan with Premium Deposit Fund (PDF) rider.

The premium deposit fund is an investment product approved by the Insurance Commission and is guaranteed to have non-negative growth.  It is also withdrawable anytime, including on the first year.

Sa MOST 18, mayroon kang complete flexibility kung kailan ka magbabayad.  Kapag sobra ang iyong bayad, ito ay magiging “deposit” sa PDF.  Pag due na ang premium, iwi-withdraw lang ang pambayad mula sa PDF,

Ang maganda talaga dito ay maari kang magbayad ng mask anong schedule, basta sapat ang PDF pagdating ng due dates.  Ibig sabihin, ang PDF ay kumikita habang hindi ibinabayad sa premium. 

Halimbawa, if you are 30 years old, at may premium ka na ₱5,710 annually for 18 years para sa iyong ₱1m coverage. May one time policy fee din na ₱500.

Ang total na babayaran mo sa 18 taon ay ₱103,280.
Kung ginawa mo na single pay term insurance, kagaya ng sinabi ko, ang sobrang premum ay magpupunta sa premium deposit fund at kikita ng guaranteed non-negative interest every year.

Kung ito ay kikita ng 12% isang taon:
Bayad ka na ₱103,280 sa simula.

 • Ang ₱5,710 ay ibabayad sa premium, at ₱500 sa policy fee:
  ₱103,280 – ₱5,710 – ₱500 = ₱97,070
 • Ang matira na ₱97,070 ay mapupunta sa PDF.
 • Kikita ng 12%, kaya after one year, ang value ay ₱108,718.
 • Sa susunod na taon, babawasan ng ₱5,710, at kikita ng 12%. Bagong value ay ₱115,369.
 • Ituloy tuloy taon taon. Sa dulo ng 18 taon, kung buhay ka ba, ang projected value ay ₱433,844, more than 4 times ng iyong original na  ₱103,280.
 • Kung kunin ka ni Lord, ang death benefit sa pamilya mo ay ₱1,000,000 plus fund value.
 • Sa simula, ang death benefit ay ₱1,000,000 + ₱97,070 o halos 11 times ng iyong ₱103,280.
 • Sa bandang huli, ang death benefit ay ₱1m + ₱433,844  o halos 14 times ng iyong ₱103,280.

Isipin mo na lang:

 • If you die too soon, ang ₱103,280 mo ay mababalik sa family mo ng 11 to 14 times.
 • If you live too long, ang ₱103,280 mo ay mababalik sa iyo ng 4 times.

Siguradong yaman, hindi ba?
Protektado ang pamilya mo if you die too soon, o live too long!
Protektado whether you are around or not!

====
Maaring magtanong ka Coach Bobet sa Facebook sa Ask the Money Coach o magtanong sa chat sa http://m.me/AskTheMoneyCoach

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.